Leveransvillkor

Utöver reklamationsrätt, lämnar HemSmart 30 dagars garanti. Vissa undantag, så som förbrukningsartiklar (exempelvis batterier) kan ha en kortare garanti. Se instruktionsboken för mer information. Garantin är frivillig, men reklamationsrätten är lagstadgad och gäller alla produkter. Den största skillnaden mellan reklamationsrätt och garanti är att under reklamationstiden så ligger bevisbördan hos konsumenten att bevisa att felet är ursprungligt.

Definitionen av ett ursprungligt fel är att felet har funnits redan vid leverans och att användaren inte har kunnat påverka felet, samt att felet inte beror på exempelvis slitage, onormal användning, vanvård eller någon form av yttre påverkan (exempelvis tapp- eller vätskeskador). På www.lagen.nu kan du läsa lagen i dess helhet.

Detta är ett nystartat UF företag och har därför ännu inte något lager i Sverige än, så produkten skickas direkt från varuhus utanför EU. Olika avgifter som VAT står HemSmart för men frakt tiden kan vara längre än förväntat (7-28 dagar).